tolkwww.tolkdirect.nldirect
Direct duidelijk, Direct succes!
Welkom Over ons Service Kosten Offerte Referenties Contact Meer informatie

Meer informatie Meer over tolktechnieken Gesprekstolken

Gesprekstolken

U kunt ons ook bellen of e-mailen voor gesprekstolken. Zij zijn gespecialiseerd in het tolken voor radio- of televisieopnames, kennismakingsgesprekken, onderhandelingen, marktonderzoeken, oudergesprekken en interviews. TolkDirect kiest voor u de geschikte tolk gespecialiseerd op het onderwerp van uw opdracht.

Tolken in heel Nederland: Almere - Amsterdam - Rotterdam - Utrecht
Algemene Voorwaarden
© 2024 Tolkservice TolkDirect