Meer informatie Meer over tolktechnieken Gesprekstolken

Gesprekstolken

U kunt ons ook bellen of e-mailen voor gesprekstolken. Zij zijn gespecialiseerd in het tolken voor radio- of televisieopnames, kennismakingsgesprekken, onderhandelingen, marktonderzoeken, oudergesprekken en interviews. TolkDirect kiest voor u de geschikte tolk gespecialiseerd op het onderwerp van uw opdracht.

Tolken in heel Nederland: Amsterdam - Almere - Den Haag - Rotterdam - Utrecht - Nijmegen
© 2018 Tolkservice TolkDirect.nl